Sökning: "SQL-databas"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet SQL-databas.

 1. 1. Utveckling av digitaliserat låssystem

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :André Nilsson; Arian Maloku; [2020]
  Nyckelord :Android; SQL-databas; PCB; Server; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på företaget Devex Mekatronik i Lund som under arbetets gång köptes upp av företaget Etteplan. Målet med det här examensarbetet var att vidareutveckla och förbättra ett låssystem till ett medicinskåp med tillhörande databas. LÄS MER

 2. 2. Are you ok app

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Sammanfattning : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. LÄS MER

 3. 3. Effekten av unika objektmärkningar i förvaltningsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Moberg; Denise Wengenroth; [2018]
  Nyckelord :Unique asset codes; tag string; classification; code system; denomination; SQL database; Unik objektmärkning; märksträng; klassifikation; kodsystem; BSAB96; CoClass; AFF; beteckning; littera; SQL databas;

  Sammanfattning : Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den genererar för information till förvaltaren. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av query-komplexitet på söktiden hos NoSQL-databaser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Sortelius; Gabriellle Önnestam; [2018]
  Nyckelord :Benchmark; NoSQL-databas; Query; Tidseffektivitet; MongoDB; RavenDB; ArangoDB; Couchbase;

  Sammanfattning : Arbetet jämför fyra olika NoSQL-databaser med fokus på tidseffektivitet. De fyra databaserna är MongoDB, RavenDB, ArangoDB och Couchbase. Studien består av en benchmark för att mäta tidseffektiviteten av de fyra databaserna och en litteraturstudie av hur tidseffektiviteten påverkas av optimeringslösningar. LÄS MER

 5. 5. Datahantering från PLC till SQL-databas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Fredrik Bergwall; [2016]
  Nyckelord :plc; sql-databas; opc-server; cip; webbgränssnitt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was executed at Mårtensson Consulting in Kristianstad. The thesis aimed at investigating how information from a PLC can be transferred to an SQL-database. The project was done with the intention of implementing it at one of Mårtensson Consulting’s clients. This influenced the choice of for instance PLC and software. LÄS MER