Sökning: "SQL"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet SQL.

 1. 1. Investigating Persistence Layers for Notifications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabel Ghourchian; [2019]
  Nyckelord :Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Sammanfattning : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 3. Handlingsplaner och diskussion : Samarbetsverktyg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Blank; [2019]
  Nyckelord :Action plans; Collaboration tool; ASP.NET Core; MVC; HTML; SQL; EF; SPA; Async; DI; Azure;

  Sammanfattning : This report discloses the implementation of a collaboration tool in the form of action plans and discussion functionality in behalf of the company ZonderaCom AB (Zondera). The current tool used for this purpose is inflexible, have a hard time meeting customer requirements and therefore needs to be replaced. LÄS MER

 4. 4. SQL-frågor mot Strukturerad JSON-data i MySQL : En jämförelse i svarstid då JSON-data är lagrat med datatyperna JSON, BLOB och TEXT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lovisa Kannius; [2019]
  Nyckelord :JSON; BLOB; TEXT; MySQL; Relationsdatabas;

  Sammanfattning : MySQL är ett databassystem som hör till typen relationsdatabaser och lagrar dataenligt relationsdatamodellen och använder sig av frågespråket SQL. MySQL har flertalet datatyper och sedan version 5.7.8 finns datatypen JSON som kan användas för lagring av data med JSON-format. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas : En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jennifer Hedman; Mikael Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Firebase Realtime database; CosmosDB; Relational database; comparison;

  Sammanfattning : With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. LÄS MER