Sökning: "SRHR"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet SRHR.

 1. 1. Hinder och begränsningar för flyktingkvinnor i Sverige att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR): En kvalitativ undersökning om flyktingkvinnors barriärer till SRHR-vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadia Lazaroo; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; refugee women; Sweden; healthcare; gender;

  Sammanfattning : Health is a universal human right which includes ones sexual and reproductive health and rights (SRHR). It is covered in the UN’s Sustainable Development Goals as a vital part for women’s health, yet for many women these rights are not followed through. This is highlighted as a result of gender inequality. LÄS MER

 2. 2. What Can a Small State Do? : Swedish Leadership in Sexual and Reproductive Health and Rights in the United Nations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Scocco; [2020]
  Nyckelord :Swedish Leadership; Small States; Sexual and Reproductive Health and Rights; Commission on Population and Development; Feminist Foreign Policy;

  Sammanfattning : In the face of a global headwind against sexual and reproductive health and rights (SRHR), led by the Trump administration, Sweden has worked together with like-minded countries to keep ground in SRHR issues. The purpose of this thesis is to increase the knowledge about what strategies are available for small states to influence global policies in international organizations. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors kunskap och erfarenheter om sexuell och reproduktiv hälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna-Sara Bergstrand; Mikaela Fichtel; [2020]
  Nyckelord :Experience; Information; Knowledge; Sex Education; Sexual and Reproductive Health; Young Women; Erfarenhet; Information; Kunskap; Sexualundervisning; Sexuell och Reproduktiv hälsa; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla individer har rätt till information, hälsovård och stöd för att uppnå god potential gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I Sverige finns goda förutsättningar för sexualundervisning av hög kvalitet i skolan. Trots detta finns kvalitetsbrister i undervisningen och kvinnor saknar kunskap om SRHR. LÄS MER

 4. 4. Sexual and Reproductive Health and Rights : - A catalysis to combat Gender-based violence in South Africa?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ndayambaje Sandrine; [2020]
  Nyckelord :Gender-based violence; Sexual and reproductive health and rights; state institutions; civil society organisations; marginalised women; HIV; wellbeing; CEDAW; South Africa;

  Sammanfattning : The multiple components of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), promotes women’s wellbeing and rights to a life free from discrimination and violence. Gender-based violence (GBV) is a matter closely related to SRHR and affects women globally on daily basis. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om tolkning och behov av SRHR-utbildade tolkar : En kvalitativ studie av hälso- och sjukvårdsanställda i Region Sörmland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Klarin; [2020]
  Nyckelord :Barriärmodellen; Filter- och brusmodellen; Kommunikation; SRHR; Tolkning;

  Sammanfattning : I Sverige finns en ojämlikhet i hälsa mellan utrikes födda och inrikes födda. Hälsa är beroende av fungerande hälso- och sjukvård och för personer som inte talar svenska kan tolk behövas. Dock förekommer viss problematik kring tolkning vid patientbesök som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). LÄS MER