Sökning: "SRHR"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet SRHR.

 1. 1. Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality of SRHR related health care for unaccompanied minor girls in VGR: A qualitative study based on the perceptions of health care professionals.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Carolina Lodeiro; [2021-06-23]
  Nyckelord :SRHR; AAAQ; unaccompanied minors; young migrants;

  Sammanfattning : AcknowledgementsI would like to thank my supervisor Gunilla Priebe for her help and support while writing this thesis. During the process, she has given me constructive feedback and kept asking me questions to help me improve my work. This made it interesting and exciting for me to carry out my research. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor i Sverige med erfarenhet av flykt: En kvalitativ studie utifrån yrkesverksammas syn på tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Klara Nilsson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Sexual and reproductive Health and rights; SRHR; Refugees; Feminist theory; Refugee health; Human rights;

  Sammanfattning : This qualitative study aims at examining how professionals who work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) for refugee women in Sweden view these women’s accessibility to SRHR. For a person to achieve good health, SRHR must be included. SRHR are human rights in Sweden, and all people have an equal right to them. LÄS MER

 3. 3. Association between Community Group Membership and Justification of Physical Intimate Partner Violence among Women in Bolivia – a Cross Sectional Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Sophie Hellge; [2021]
  Nyckelord :Violence against women; gender-based violence; domestic violence; Bolivia; Latin America; women; women`s health; SRHR; sexual and reproductive health;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to broaden the understanding of the role of communitygroups in the prevention of intimate partner violence (IPV) in Bolivia. Therefore, this work assessed the connection between community group membership and the justification ofphysical IPV among women in Bolivia. LÄS MER

 4. 4. Representation and its importance for women's sexual and reproductive health and rights : Does the proportion of women in national parliaments matter for the extent to which legislation and policy guarantee women's sexual and reproductive health and rights?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Lindeborg; [2021]
  Nyckelord :Women s representation; SRHR; Sexual and reproductive health and rights; legislation; policy;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate if the proportion of women in the national parliament correlates with the extent to which national laws and policies guarantee women's sexual and reproductive health and rights. By conducting a cross-national comparison, this thesis contributes to the existing literature by offering an analysis of the relationship, utilizing a comprehensive measurement of states national legal and regulatory framework relating to women's sexual and reproductive health and rights. LÄS MER

 5. 5. Synen på religion som komponent i utvecklingssamarbetet : En kvalitativ analys av tre biståndsaktörer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tova Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingssamarbete; religion; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; bistånd; sekularisering;

  Sammanfattning : Idag ser vi att religiösa aspekter får större plats inom det svenska utvecklingssamarbetet än vad det fått tidigare, och det är därför intressant att studera kring hur detta upplevs i praktiken idag. Syftet med uppsatsen är därför att dels undersöka biståndsaktörers syn på religion i samband med utvecklingssamarbetet, och vidare föra frågor som berör religion och SRHR. LÄS MER