Sökning: "SRS"

Visar resultat 16 - 20 av 87 uppsatser innehållade ordet SRS.

 1. 16. The impact of stakeholders’ influence on transparency of sustainability report in Sweden within the GRI framework : A quantitative study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joan Genoud; Céline Vignau; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Global Reporting Initiative; Organisation Stakeholders pressure; Sustainability Report; Transparency; ;

  Sammanfattning : For the last two decades, Corporate Social Responsibility (CSR) has gained more and more attention since organisations have realised that their long-term success is increasingly depending on social and environmental contributions. In reaction to pressure expressed by stakeholders, entities are trying to meet the interest of internal and external stakeholders by issuing a large proportion of sustainability information in documents called sustainability reports. LÄS MER

 2. 17. A Secondary Task Test for Evaluating Cognitive Load of MRP Pilots

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Azadeh Farshidi; [2017]
  Nyckelord :Cognitive load; Cognitive load measurement; Secondary-task method; Mobile robot presence MRP ; Subjective rating scales SRS ;

  Sammanfattning : Remotely-controlled technologies are no longer limited to military applications, such as unmanned military airborne weapons or explosive diffuser robots. Nowadays we can see more and more of remotely controlled devices used as medical equipment, toys, and so forth. LÄS MER

 3. 18. The potential of residentialdemand response to reduce lossesin an urban low-voltagedistribution grid

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Reinout Daels; [2017]
  Nyckelord :demand response; smart distribution grid; power loss; DSO;

  Sammanfattning : Demand response (DR) has been widely documented as a potential solution for severalchallenges the electrical power system is facing, such as the integration of intermittentrenewable electricity generation and maintaining system reliability undera rapid, global electrification. While l ots of r esearch has been done i nto differentmarket designs and tariffing methods, less work is available on the implications ofdemand response on power grid operation, especially for the low voltage side. LÄS MER

 4. 19. Resurseffektivisering : På ICA Sverige AB:s centrallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martin Gillmén; [2016]
  Nyckelord :Material handling; resource efficiency; internal logistics; material flow; zone-picking; Resursoptimering; materialhantering; intern logistik; materialflöden; zon-indelat lager;

  Sammanfattning : Logistik är den del av ett företag som påverkar företagets resultat på ett mycket betydande sätt. Kunden ställer krav på att få sin produkt levererad på en viss tidpunkt och om produkten då inte levereras på utsatt datum kan detta leda till en förlorad kund och därmed förlorade framtida inkomster. LÄS MER

 5. 20. Medveten närvaro : som en förmåga att skapa terapeutisk allians

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Susanne Lindberg; Ylva Varmin; [2016]
  Nyckelord :Medveten närvaro; Allians; Terapeutfärdigheter;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan terapeuters förmåga till medveten närvaro och patienters skattningar av upplevd allians. Undersökningsgruppen bestod av 6 terapeuter med minst grundläggande psykoterapeututbildning. Alla terapeuterna jobbade på samma mottagning för unga vuxna. LÄS MER