Sökning: "SRS"

Visar resultat 16 - 20 av 83 uppsatser innehållade ordet SRS.

 1. 16. Resurseffektivisering : På ICA Sverige AB:s centrallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martin Gillmén; [2016]
  Nyckelord :Material handling; resource efficiency; internal logistics; material flow; zone-picking; Resursoptimering; materialhantering; intern logistik; materialflöden; zon-indelat lager;

  Sammanfattning : Logistik är den del av ett företag som påverkar företagets resultat på ett mycket betydande sätt. Kunden ställer krav på att få sin produkt levererad på en viss tidpunkt och om produkten då inte levereras på utsatt datum kan detta leda till en förlorad kund och därmed förlorade framtida inkomster. LÄS MER

 2. 17. Medveten närvaro : som en förmåga att skapa terapeutisk allians

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Susanne Lindberg; Ylva Varmin; [2016]
  Nyckelord :Medveten närvaro; Allians; Terapeutfärdigheter;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan terapeuters förmåga till medveten närvaro och patienters skattningar av upplevd allians. Undersökningsgruppen bestod av 6 terapeuter med minst grundläggande psykoterapeututbildning. Alla terapeuterna jobbade på samma mottagning för unga vuxna. LÄS MER

 3. 18. Students' views on the learning of kanji : A study the views and experiences of students at the Swedish universities concerning the teaching and learning of Chinese characters as used in Japanese

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Erik Jernqvist; [2016]
  Nyckelord :Kanji; hanzi; learning; spaced repetition; SRS; components; radicals;

  Sammanfattning : Kanji, the Chinese characters adopted to write the Japanese language, is often mentioned as one of the most difficult aspects of mastering said language. This is especially said about people from outside the Sinosphere i.e. PRC, Taiwan, North and South Korea, Japan and Vietnam. LÄS MER

 4. 19. Fjärranalysstödd objektiv uppskattning av virkesförråd för värdering av fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anton Romlin Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :fjärranalys; fastighetsvärdering; balanserad sampling;

  Sammanfattning : Att värdera fastigheter kräver en noggrann uppfattning om virkesförrådet på fastigheten i fråga, detta för att kunna skapa bra och tillförlitliga värderingar. Det har under de senaste årtiondena pågått stora avancemang inom fjärranalysområdet både tekniskt och kunskapsmässigt. LÄS MER

 5. 20. Feedback-informerad terapi på familjerådgivningen - Leder det till förbättring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Gunilla Backlund; [2016]
  Nyckelord :family councelling; couple therapy; feedback informed treatment; Outcome Rating Scale; Session Rating Scale; Family Climate”; familjerådgivning; parterapi; feedbackorienterad terapi; ORS SRS; Familjeklimat;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om feedbackorienterad terapi på Familjerådgivningen. Syftet var att mäta parens upplevda förändring av livstillfredsställelse för att se om samtalen på Familjerådgivningen gör skillnad och om förändringen enligt skattningsinstrumenten ORS och SRS överensstämde med skattningen av klimatet i parrelationen/familjen samt om det fanns några könsskillnader. LÄS MER