Sökning: "SSH"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet SSH.

 1. 1. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad nätadministration med bash

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Edvard Tengqvist; [2020]
  Nyckelord :Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; database; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; network management.; Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; databas; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; nätverksadministration;

  Sammanfattning : Managing large quantities of aging nodes can be as burdensome and daunting task to an administrator. This is the reality for operation administrators and technicians working with Telias older xDSL network where linecards in nodes behaves irreguarly after a long uptime, resulting in faulty connections for the customers. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad hantering av data för ökad användbarhet av ett mikro-CT-system

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Belinda Bergström; Matilda Landström; [2020]
  Nyckelord :micro-CT; data handling; SSH; SCP; automatization; Qt; mikro-CT; datahantering; SSH; SCP; automatisering; Qt;

  Sammanfattning : På CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa) har en mikro-CT utvecklats, men med förbättringspotential gällande användbarheten. Målet med kandidatexamensarbetet var att förbättra mjukvaran genom att automatisera tre olika aspekter av manuell datahantering: Dels att placera filerna i en mapp med namn kopplat till valda bildtagningsinställningar. LÄS MER

 4. 4. Analyzing Radial Basis Function Neural Networks for predicting anomalies in Intrusion Detection Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sai Shyamsunder Kamat; [2019]
  Nyckelord :anomaly; cyber security; evaluation; machine learning; radial basis function; random forest classifier; supervised learning; anomali; cybersäkerhet; utvärdering; maskininlärning; radialbaserad funktion; slumpmässig skogsklassificering; övervakad inlärning;

  Sammanfattning : In the 21st century, information is the new currency. With the omnipresence of devices connected to the internet, humanity can instantly avail any information. However, there are certain are cybercrime groups which steal the information. LÄS MER

 5. 5. Internet of Things : A ready-to-use IoT system for Instant Deployment for Startups and Small Companies

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Shuangyu Wang; [2019]
  Nyckelord :IoT system; JavaWeb; SSH; MySQL; HTTP; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : Nowadays, a growing number of startups, who used to produce non- intelligent devices, are seeking transformation and hope to achieve their Internet of Things (IoT) deployment. In other words, they begin to focus on producing smarter devices to meet user’s needs. LÄS MER