Sökning: "SSH"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet SSH.

 1. 1. Developing a modular, high-interaction honeypot using container virtualization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Jonsson; Alexander Lysholm; Sophia Pham; Benjamin Sannholm; Oskar Svanström; Johan Valfridsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :honeypot; container-based virtualization; docker; security; data collection; modular software design; SSH; database design; network monitorization;

  Sammanfattning : A significant increase of attacks combined with companies neglecting cybersecurity posesa problem for the ever-growing number of Internet-connected devices. With honeypottechnology being an invaluable tool for understanding adversaries’ strategies, this projectaims to develop a modular honeypot that is able to evolve. LÄS MER

 2. 2. Masquerader Detection via 2fa Honeytokens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Anton Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Cyber security deception; two-factor authentication 2fa ; honeytoken; misinformation; intrusion detection;

  Sammanfattning : Detection of insider threats is vital within cybersecurity. Techniques for detection include honeytokens, which most often are resources that, through deception, seek to expose intruders. One kind of insider that is detectable via honeytokens is the masquerader. LÄS MER

 3. 3. Hantering av mät-filer från Wi-Fi fjärrkontroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Kalo; [2021]
  Nyckelord :Wi-Fi; ssh; sftp; ftp; visual studios; C#; gånganalys; sensor; Striton;

  Sammanfattning : A measuring system Striton has been developed at the department of biomedicalengineering, University Hospital of Umeå, for motion analysis using motion sensors whichattaches to the patient’s lower body to assess the risk for potential neurological andmusculoskeletal damage. The measuring system is comprised of two motion sensor unitsand a remote control where data is gathered based on step height, step width, theorientation of the calves and step frequency. LÄS MER

 4. 4. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad nätadministration med bash

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Edvard Tengqvist; [2020]
  Nyckelord :Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; database; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; network management.; Bash; sed; awk; ADSL; VDSL; xDSL; databas; SQL; sqlite3; Telnet; SSH; expect; scripting; SNMP; nätverksadministration;

  Sammanfattning : Managing large quantities of aging nodes can be as burdensome and daunting task to an administrator. This is the reality for operation administrators and technicians working with Telias older xDSL network where linecards in nodes behaves irreguarly after a long uptime, resulting in faulty connections for the customers. LÄS MER