Sökning: "SSM"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet SSM.

 1. 1. Hur kan sjuksköterska hjälpa äldre med depression att hantera sin sjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Foroutan; Haris Omerdic; [2019-08-16]
  Nyckelord :geriatrisk depression; självhantering; evidensbaserade metoder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång drabbats av depression. Med stigande ålder ökar risken att insjukna i depression. LÄS MER

 2. 2. Standardiserad tidsplanering för SSM i produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Annabel Tahan; Haydar Al-kazaz; [2019]
  Nyckelord :Time schedule; Vico Office; SSM; main time schedule; weekly schedule; visualized time schedule; 4D-planning; BIM; Tidsplan; Vico Office; SSM; huvudtidsplan; veckotidsplan; visualiserad tidsplan; 4D- planering; BIM;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts åt företaget SSM där syftet var att standardisera deras tidsplaner och arbetssätt kring planering i produktionen.   Detta arbete har grundat sig på analys av några av SSM:s tidsplaner inom produktion, där dessa har granskats in i minsta detalj. LÄS MER

 3. 3. Generation of a statistical model of the anatomy of human pelvises

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jenny Tiliander; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Statistical Shape Model; pelvis; biomechanics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Osteoarthritis and osteoporosis are two medical conditions involving the hip which affect the life quality of many people worldwide. These two diseases are diagnosed with 2D imaging by analysis of radiological measures, bone mineral density and joint space. LÄS MER

 4. 4. Characterization of Normal Femoral Anatomy in Pediatric Patients using Statistical Shape Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Hannicka Sahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is still not well defined how the anatomy of the hip in healthy pediatric patients develop. Defining the span of normal anatomical development could help identify patients that deviate from healthy development and enable early diagnosis of certain pathological conditions of the hip. LÄS MER

 5. 5. Urbana nomader : Likheter och ojämlikheter på en rörlig bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marie Ekblad; [2018]
  Nyckelord :Stockholm; bostad; flyttkedja; bostadsbrist; urban; nomad; kosmopolit; livsstil; bostadsmarknad; arkitektur; rendering; Tellus Towers; Norra tornen; Snabba hus; Continental Apartments; Tentafabriken; SSM; Oscar Properties; Axxonen; Brahe Suites; Altitude; Stockholmshus; allmännyttan; höghus; skyskrapa; konceptboende; premiumbostad;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet i arkitektur analyseras en ny typ av bostäder i Stockholmsområdet: konceptboendet. Bostadstypen är skapad för en ”urban nomad”. LÄS MER