Sökning: "SSVEP"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet SSVEP.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Decoding Steady-State VisualEvoked Potentials(SSVEPs)- Implementation and Performance Analysis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Peipei Han; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Steady-state visual evoked potential (SSVEP)-based brain-computer interfaces(BCIs) have been widely investigated. Algorithms from the canonical correlation analysis(CCA) family perform extremely well in detecting stimulus targets by analyzing the relationship of frequency features between electroencephalogram (EEG) signals and stimulus targets. LÄS MER

 3. 3. Is Visual Stimuli Neighboring Attended Stimuli Suppressedin High Perceptual Load? : A Steady State Evoked Potential Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linn Bergström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perceptual load theory, together with the surround-suppression model suggest that stimulus surrounding attended stimuli is suppressed, especially if perceptual load is high. This study attempts to map surround-suppression using electroencephalography to measure neural activity related to suppression at four surrounding locations (2°, 3°, 4° and 6° from fixation). LÄS MER

 4. 4. SSVEP based EEG Interface for Google Street View Navigation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Asim Raza; [2012]
  Nyckelord :Brian Computer Interface; Brain Machine Interface; Human Computer Interface; Electroencephalography; Steady State visually evoked potentials; BCI; BMI; HCI; EEG; SSVEP; Google Street view; Openvibe; virtual reality; Neuroscience; Computer graphics;

  Sammanfattning : Brain-computer interface (BCI) or Brain Machine Interface (BMI) provides direct communication channel between user’s brain and an external device without any requirement of user’s physical movement. Primarily BCI has been employed in medical sciences to facilitate the patients with severe motor, visual and aural impairments. LÄS MER