Sökning: "ST-elevation myocardial infarction"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ST-elevation myocardial infarction.

 1. 1. Det akuta omhändertagandet av patienter med st-höjningsinfarkt : en litteraturöversikt för att identifiera faktorer som påverkar tidsflödet från första vårdkontakt fram till reperfusionsbehandling

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Joelsson; Maria Spiess; [2022]
  Nyckelord :Patient Care; Reperfusion Therapy; Safe Care; ST-elevation myocardial infarction; Timeflow; Omhändertagande; Reperfusionsbehandling; ST-höjningsinfarkt; Säker vård; Tidsflöde;

  Sammanfattning : En så tidig reperfusionsbehandling som möjligt hos patienter med ST-höjningsinfarkt förbättrar prognosen både gällande kardiell status och minskad dödlighet. Arbetet runt patienten måste ske skyndsamt men samtidigt med hög kompetens. Trots tydliga riktlinjer och tidsmål för reperfusionsbehandling uppfylls inte alltid dessa. LÄS MER

 2. 2. Har hjärtat ett kön, behandlingsinsatser av kvinnor med hjärtinfarkt : - En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Angelica Berg; Agnes Polsten; Maja Rudén; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; safe care; treatment; women; Behandling; hjärtinfarkt; kvinnor; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den största folksjukdomen både i Sverige och internationellt. Det är flest män som insjuknar, trots det är det fler kvinnor som dör. En hjärtinfarkt uppstår när det syrerika blodet inte når fram till hjärtats kranskärl till följd av en blockering. LÄS MER

 3. 3. Patienters förkunskap om symtom på hjärtinfarkt : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Backlund; Malin Manitski; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; NSTEMI; Patient education; STEMI; Symptoms; Förkunskaper; NSTEMI; Patientinformation; STEMI; Symtom;

  Sammanfattning : Patienter med icke ST-höjningsinfarkt [NSTEMI] och ST-höjningsinfarkt [STEMI] inkommer till sjukhuset för sent för att behandlingen ska kunna leda till bevarande av hjärtmuskelns funktion. Det råder bristfällig information till allmänheten men främst till personer med risk för att utveckla hjärtinfarkt, om vad de kan göra för att förkorta tiden från symtom till vårdkontakt. LÄS MER

 4. 4. Är olika statiner ekvipotenta : en analys av kontemporär evidens inklusive farmakologi och läkemedelskemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Mattias Davidsson;

  Sammanfattning : Background: Statins are among the most used drugs in Sweden. There are currently four statins available on the Swedish market; atorvastatin, simvastatin, pravastatin and rosuvastatin. Statins act by inhibiting 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A reductase, also known as HMG-CoA-reductase. LÄS MER

 5. 5. Inadequate antiplatelet pre-treatment in patients undergoing acute thoracic surgery. Risk for complications and cost.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Nordmark Carolina; [2018]
  Nyckelord :Dual antiplatelet therapy; ST-elevation myocardial infarction; bleeding complications; acute thoracic surgery;

  Sammanfattning : Introduction Prior to percutaneous coronary intervention (PCI) guidelines recommend that patients with ST- elevation myocardial infarction (STEMI) receive dual antiplatelet therapy (DAPT) consisting of P2Y12 inhibition and acetylsalicylic acid (aspirin). However, in rare occasions, patients admitted with STEMI as preliminary diagnosis require acute thoracic surgery and oral P2Y12 inhibitors increases the bleeding risk over several hours. LÄS MER