Sökning: "STA Road Ferries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden STA Road Ferries.

 1. 1. Life Cycle Assessment of a Road Ferry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Ringström; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; Swedish Transport Administration STA ; STA Road Ferries; road ferry; environmental impact; environmental performance; ferry transport; Livscykelanalys LCA ; Trafikverket; Färjerederiet; vägfärja; miljöpåverkan; miljöprestanda; färjetransport;

  Sammanfattning : On a national level, the Swedish Transport Administration (STA) constitute the responsibleauthority for national long-term infrastructure planning in Sweden and therefore has animportant role for limit the environmental load from domestic transport. STA Road Ferries isresponsible actor within STA, for national infrastructure planning connected to public marinetransport and has formulated the goal of net zero GHG emissions by year 2045 for the ferryfleet. LÄS MER

 2. 2. Konstant landanslutning för linfärjor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Hannes Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Linfärjor; framdrivningsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examenarbete har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group. Arbetet är en förstudie som ska användas som underlag för konvertering av linfärjor från dieselframdrift till konstant landansluten färja. LÄS MER