Sökning: "STAMP"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet STAMP.

 1. 1. Helhetsbedömningen – en bedömning fri från struktur? : Innebörden och behovet av helhetsbedömningen vid bevisvärdering i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Hallingborn Ask; [2024]
  Nyckelord :Processrätt; bevisvärdering; helhetsbedömning;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att avhandla frågan om vad helhetsbedömningen vid bevisvärderingen i brottmål har för innebörd och betydelse i rättstillämpningen. Sedan övergången från den legala bevisteorin är bevisvärderingen fri, det innebär att ingen reglering får ske över hur en bevisvärdering ska vidtas. LÄS MER

 2. 2. Safety Engineers' View of STPA : a Qualitative Exploration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Malmberg; [2023]
  Nyckelord :STPA; Hazard Analysis; Constructivist Grounded Theory; System Safety; System Safety Engineer;

  Sammanfattning : This thesis aims to solicit and elicit the view of experienced system safety analysts in the applicability and use of STPA, a hazard analysis derived from the STAMP-framework. The increase in complexity in systems elevates the chance of hazards and risks being obfuscated. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifieringar : Certifiera befintliga byggnader ur ett konkurrenskraftigt perspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; fastighetsmarknad; konkurrens;

  Sammanfattning : The rising trend with environmental certifications creates high pressure on the demand of property owners and results in many buildings requiring to be environmentally certified at the same time, both new and existing buildings. These environmental certifications give a stamp on how good the building's environmental and energy performances are. LÄS MER

 4. 4. Frivillig revision för små aktiebolag som outsourcar i Sverige : Motiven bakom och hur outsourcing av ekonomitjänster kan påverka valet av revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anchal Budakoti; Matilda Österholm; [2023]
  Nyckelord :Frivillig revision; revisionsplikt; outsourcing ekonomitjänster; motiv till frivillig revision;

  Sammanfattning : Background: The mandatory audit for small companies is up for discussion in Sweden today. The motives behind voluntary auditing in small companies have been investigated in several countries before. One of these motives, outsourcing, is currently unexplored. LÄS MER

 5. 5. Flödets Arkitekt : Hur medie- och informationskunnighet formar unga kvinnors upplevelser av skönhetsindustrin på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nadie Vainio Ali; Elin Torndal; [2023]
  Nyckelord :Unga vuxna; ungdomar; kvinnor; tjejer; digitalisering; sociala medier; Instagram; medie- och informationskunnighet MIK ; media literacy; media and information literacy; källkritik; reklam; informationsbeteende; informationspraktik; självbild; ideal;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how media and information literacy (MIL) among young women affect their views on beauty-related advertisements and posts on Instagram, in accordance with infrastructure knowledge, mental health and purchase behavior. This is conducted through semi-structured interviews with 6 young Swedish women in the age range of 20-25 years old, through which an analysis of the retrieved answers is made. LÄS MER