Sökning: "STAMP"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet STAMP.

 1. 1. Anknytningens betydelse för barn och förskollärare i förskolan : Tre förskollärares konstruktioner av anknytningens betydelse för undervisningsuppdraget och för barns utveckling och lärande

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Kohkoinen; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; förskollärare; undervisning; utveckling och lärande; trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares konstruktioner av anknytningens betydelse för förskollärarens undervisningsuppdrag samt för barns utveckling och lärande i förskolan. Studien tog stamp i det socialkonstruktionistiska perspektivet och använde sig av den kvalitativa metoden i form av intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 2. 2. ”De tror vi duckar kulor varje gång man går till bussen” : En kvalitativ studie av hur unga vuxna i Hallunda – Norsborg resonerar kring polisens definition av ett ”särskilt utsatt område”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Jessica Pogosian; Lydia Kebede; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : This study aims to understand how young-adults, residents Hallunda-Norsborg, relate to the police’s definition of their residential area as “particularly vulnerable”. Do the young adultsagree with the term or is there any tension between their descriptionand the police’s definition? In previous research, it appears that residents of an area referred to as “particularly vulnerable” are described as cut off and isolated from the remaining majority society. LÄS MER

 3. 3. Inductively-Coupled Plasma Etching for Nanoimprint Si-masters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Oskar Boström; [2019]
  Nyckelord :NIL; Semiconductor; EBL; SEM; ICP-RIE; Fluorine Etching; Physics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last decades, engineers have been pushing semiconductor technology towards fabricating ever smaller devices, and will eventually pass the lower limit of currently commonplace optical lithographic techniques. New techniques have been developed, such as nanoimprint lithography. LÄS MER

 4. 4. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Jansson; [2019]
  Nyckelord :värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Sammanfattning : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. LÄS MER

 5. 5. Made in : en kvantitativ studie om country of origin som kvalitetsindikator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandy Tran; Elin Andersson Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :COO; Made in China; price; brand; quality; COO; Made in China; pris; varumärke; kvalitet;

  Sammanfattning : I och med att konsumtionssamhället förbrukar mer än någonsin, har det blivit nödvändigt att flytta produktion till länder med kapacitet att producera höga kvantiteter. Det här har lett till att det blir allt viktigare för företagen att redovisa var produkterna kommer ifrån (COO). LÄS MER