Sökning: "STATCOM."

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet STATCOM..

 1. 1. Automated regression testing in Power Grids applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Kristian Flodström; Andersson Simon; [2019]
  Nyckelord :Regression testing; power grid; statcom; svc;

  Sammanfattning : During development of any kind, the testing process is a big part in terms of time and money. Automating the testing procedure to run regression tests more frequent and in an effective manner makes the development phase a simpler and more development focused activity. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Analyser av två VSC-HVDC-stationer genom långtidsmätningar med elkvalitetsmätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :VSC-HVDC; metrology; power quality; STATCOM; voltage stability; voltage collapse; harmonics; flicker; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverted Rogowski coil; ELSPEC; VSC-HVDC; mätteknik; elkvalitet; STATCOM; spänningsstabilitet; spänningskollaps; övertoner; flimmer; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverterad Rogowskispole; ELSPEC;

  Sammanfattning : Gotland har länge präglats av mycket speciella lösningar och legat i framkant vad gäller ny teknik. Under ca 20 år har Gotland haft en VSC-HVDC-station som har stabiliserat spänningen i det gotländska nätet. HVDC Light har löst en del av de tekniska begränsningarna som hindrat utvecklingen av vindkraftverk. LÄS MER

 4. 4. Reactive Power Control for Voltage Management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :MD. Shakib Hasan; [2017]
  Nyckelord :STATCOM; PV inverters; LV and MV distribution network;

  Sammanfattning : This thesis presents methods for voltage management in distribution systems with high photovoltaic (PV) power production. The high PV penetration leads to both new challenges such as voltage profile violation and reverse power flow, and also new opportunities. LÄS MER

 5. 5. Analys av reaktiv effektinmatning till överliggande nät samt optimal kondensatordrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Göran Sundström; [2017]
  Nyckelord :Reactive power; Input; Compensation; Capacitive; Inductive; Reactor; Capacitor; Operating capacitors; Operation of capacitors; Operating capacitor banks; Operation of capacitor banks; Static VAr-compensator; SVC; STATCOM; Reaktiv effekt; Inmatning; Kompensering; Kapacitiv; Induktiv; Reaktor; Kondensator; Kondensatordrift; Statisk VAr-kompensator; SVC; STATCOM;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta projekt är att Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) kommer att införa ett avgiftssystem för inmatning av reaktiv effekt till sitt elnät. Avgiften införs till följd av problem på elnätet som orsakas av reaktiv effekt. LÄS MER