Sökning: "STATCOM"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet STATCOM.

 1. 1. Elkvalitet i industrinät : Snabba spänningsvariationerns påverkan på elektrisk utrustning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Sköld; [2021]
  Nyckelord :Power quality; voltage fluctuation; flicker; reactive power compensation; industrial network; Elkvalitet; snabba spänningsvariationer; flimmer; reaktiv effektkompensering; industrinät;

  Sammanfattning : Elkvalitet beror på flera olika faktorer, exempelvis kortvarig spänningshöjning, kortvarig spänningssänkning, snabba spänningsvariationer (flimmer), spänningssprång, transienter, övertoner eller spänningsosymmetri. Den vanligaste åtgärden för att förbättra elkvaliteten i ett industrinät med ljusbågsugn och höga nivåer av snabba spänningsvariationer är att använda sig av reaktiv effektkompensering. LÄS MER

 2. 2. Development of a Real-Time Simulation Model in RSCAD of a STATCOM and its Control System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jessica Redander; Johanna Lenárd; [2021]
  Nyckelord :STATCOM; FACTS; Grid Forming; Control System; Modular Multilevel Converter; Voltage Source Converter; Power System; RSCAD; RTDS;

  Sammanfattning : The development of interconnected power systems together with an increasing number of renewable non-synchronous power sources, create major challenges for the power system to meet the voltage stability and power quality requirements. One way to increase the voltage stability in a sustainable way is to locally implement a STATCOM. LÄS MER

 3. 3. A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Pontus Roos; [2020]
  Nyckelord :Voltage source converter; Synthetic inertia; Fast frequency response; Power system; STATCOM; Energy storage; Power electronics; Syntetisk svängmassa; Frekvensreglering; Elkraftsystem; energilager; kraftelektronik;

  Sammanfattning : Variable renewable energy sources are today increasingly integrated in the power system as a step towards the renewable society. The large-scale introduction of converter-based energy sources brings challenges in terms of reduced damping to the power system due to the reduced number of synchronous generators. LÄS MER

 4. 4. Fault current injection from power electronic interfaced devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Thengius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing number of synchronous generators being replaced by renewable energy sources (RES) and HVDC links is expected in the future. HVDC links, some fast-growing renewable energy sources (RES) such as wind and solar photovoltaics, and system controllers such as STATCOM, have power- electronic interfaces to the grid. LÄS MER

 5. 5. Predictive Maintenance of DC Capacitors in STATCOMs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasmus Söderström; [2020]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; STATCOM;

  Sammanfattning : To further improve the reliability of STATCOM solutions a predictive maintenance system can give the user valuable readings of capacitor health an online and non-invasive, and especially readings of individual capacitors. This allows the user to replace individual deteriorating capacitor links in an MMC configuration before triggering any safety system. LÄS MER