Sökning: "STI"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet STI.

 1. 1. The Role of Reflexivity : Managers utilisation of foreignness

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Ora Sti; Sebastian Hallenius; [2018]
  Nyckelord :Institutions; Foreignness; Reflexivity; Managers; Multinational Enterprises;

  Sammanfattning : Previous research concludes that multinational enterprises can gain operational space in foreign institutions by utilising their foreignness. This conclusion is made with an assumption that subunits act with intentionality and insight in their response to institutional demands. LÄS MER

 2. 2. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors uppfattningar om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan stärkas hos ungdomar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Maria Wedde Åberg; Patricia Hillrings; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Information Sources; Body Development; Sexual and Reproductive Health and Rights; Risk Behavior; Sexual Relations; Sexual Rights; Pornography; Young people; Barnmorskan; Informationskällor; Kroppsutveckling; Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter; Riskbeteenden; Sexuella Relationer; Sexuella Rättigheter; Pornografi; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) är ett viktigt folkhälsoarbete och barnmorskan har en central roll när det kommer till att nå ungdomarna med kunskap och information. Det förefaller finnas få studier om barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar behöver veta mer om när det kommer till deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Ljudexponering vid användning av hörselskydd med intern kommunikation

  Master-uppsats, KTH/Teknisk akustik

  Författare :Hampus Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish armed forces, Försvarsmakten (FM), is the governing body in charge of defending the sovereignty of Sweden. In FM, a large part of the personnel is exposed to high levels of noise as part of their work with machines and weaponry. LÄS MER

 5. 5. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER