Sökning: "STRATEGIC"

Visar resultat 1 - 5 av 5587 uppsatser innehållade ordet STRATEGIC.

 1. 1. The Good Enough Teacher - Lärares tolkningar av det kompensatoriska uppdraget i relation till likvärdighetsuppdraget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Frey; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “Good enough teacher” is a comment made by a respondent in one of the interviews for this study. The teacher refers to the strategic workflow he or she developed regarding compensation and equality. The comment captured the three main arguments and results of this study in an accurate way. LÄS MER

 2. 2. “The natural evolution of non-alignment” A qualitative case study of how Sweden’s identity as non-aligned is reconstructed through narratives in a changing security context

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Dorotea Katthän; [2022-02-02]
  Nyckelord :non-alignment; identity; security; critical constructivism; strategic narratives; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden’s defence policy is characterized by non-alignment, which historically has meant avoiding military alliances to stay neutral in war. This policy of non-alignment is over 200 years old and deeply ingrained into Swedish national identity. LÄS MER

 3. 3. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 4. 4. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa Kronkvist; [2022]
  Nyckelord :Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER