Sökning: "SUHF"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet SUHF.

 1. 1. Strategisk studiemiljöutveckling : och relevansen för studieplatsen Kokong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Markus Segerström; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad; studiemiljö; arbetsmiljö; co-design; bildning; innovation;

  Sammanfattning : The task for the work was to find out how the study environment at LTU can strategically be developed. The background to this work is that the learning environment is a subject that engages more and more people, SUHF (2016) writes that it could almost be said to be red- hot as a theme. LÄS MER

 2. 2. Sveriges universitets- och högskoleförbunds-modellen : Har införandet av SUHF-modellen ökat förtroendet för lärosätenas redovisning av indirekta kostnader hos forskningsfinansiärerna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann-Sofie Magnusson; [2013]
  Nyckelord :SUHF model; full costs recovery; indirect costs; trust; commitment; communication; cooperation; SUHF-modell; full kostnadstäckning; indirekta kostnader; förtroende; engagemang; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: SUHF-modellen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann-Sofie Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2013 – juni Syfte: Syftet med studien är att utforska hur SUHF-modellen är uppbyggd och om övergången till SUHF-modellen har lett till att forskningsfinansiärernas förtroende för lärosätenas redovisning av indirekta kostnader har förbättrats. Metod: I studien har en hermeneutisk kvalitativ metod med förstående epistemologi använts. LÄS MER

 3. 3. En studie av indirekta kostnader på Mälardalens högskola:SUHF-modellen och ABC-modellen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :zahra khazal; Mirjam Arwinge; [2013]
  Nyckelord :indirekta kostnader; högskolor; effektiv kostnadssystem; ABC-modellen; SUHF-modellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Open-access-policys och humaniora : forskningsbibliotekens roll.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anja Hoppe; [2012]
  Nyckelord :Open access policies; Open-access-policys; college and research libraries; forskningsbibliotek; humaniora; humanities; library and information studies; biblioteks- och informationsvetenskap; ABM; ALM; bibliotekarieprofessionen; theory of professions; professionsteori; institutionella arkiv; vetenskaplig kommunikation; vetenskapskulturer; epistemiska kulturer; publiceringsstöd; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The 14th of November 2005 Lund University decided that all research at the univer-sity if possible shall be published in scientific journals with free online access or in journals that allow self-archiving (Open access). This is a reaction to the dissatisfac-tion with commercial journals whose prices have risen continuously and the possibili-ties offered by the internet to spread information. LÄS MER

 5. 5. Internprissättning inom offentlig verksamhet : en studie av Södertörns Högskola

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Harmander Singh; Saad Yousif; [2012]
  Nyckelord :Internprissättning; kostnadsbaserad prissättning; New Public Management; Sveriges Universitets och Högskole Förbunds modell; Offentliga organisationer; Södertörns Högskola.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De senaste 20 åren har offentliga organisationer genomgått stora förändringar. Många idéer inom reorganisering av offentliga verksamheter har kritiserats och har varit ett hett debattämne i media. LÄS MER