Sökning: "SUNDAHL"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet SUNDAHL.

 1. 1. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 2. 2. Förstalinjechefers upplevelser av HR-funktionen och dess synliga roller : En kvalitativ studie inom kommunal verksamhet i Värmland.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Moa Bolstad; Thea Pisoni Sundahl; [2022]
  Nyckelord :HRM; HR; Samarbete; Kommunal verksamhet; Roller; Storey; Ulrich; Förtalinjechefer;

  Sammanfattning : Undersökningens fokus är att belysa upplevelser av just förstalinjechefer inom kommunal verksamhet då vi önskar söka en bättre förståelse för hur cheferna upplever HRs stöd för att eventuellt kunna förbättra HR som servicefunktion. Studien riktar in sig på kommunal verksamhet då mycket av de befintliga teorier och modeller som finns är baserade vinstdrivande företag och vi anser att det finns en kunskapsbrist inom området. LÄS MER

 3. 3. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2021]
  Nyckelord :intercropping; cover cropping; pollinators; natural predators; weeds; clover; oats;

  Sammanfattning : The use of fertilizers, pesticides and herbicides has contributed to greatly increase the crop yields per hectare. Humanity has become reliant on artificial inputs overshadowing usage of resources from ecosystem services that we continue to weaken further, by using agricultural practises decreasing landscape and species diversity. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ dokumentanalys av Agenda 2030 : Skövde kommuns hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Sundahl; Sofie Nybohm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det så kallade konsumtionssamhället förbrukas långsamt jordens resurser och en uppmaning till förändring beslutades när Världskommissionen för miljö och utveckling publicerade den välkända rapporten "Our Common Future" år 1987. Under de följande åren höll FN konferenser om framtida mål för att uppnå en hållbar framtid. LÄS MER

 5. 5. Automating the basic configuration of IPMI interfaces : To reduce the risk of misconfiguration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mark Jack Sundahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report the lack of basic security of IPMI devices when freshly received from the manufacturer will be discussed and analysed. Furthermore, the rest of the report will focus on attempting to find a solution on how to automate configuration of IPMI devices (and iDRACs due to hardware being borrowed from Ericsson Linköping) to avoid misconfigurations and to change the default credentials shipped. LÄS MER