Sökning: "SUSANNE JANSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden SUSANNE JANSSON.

 1. 1. Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Arvidsson; Susanne Jansson; [2018]
  Nyckelord :Hospital; impact; nurse; person centered care; stress; work environment.; Arbetsmiljö; inflytande; personcentrerad vård; sjukhus; sjuksköterska; stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. LÄS MER

 2. 2. Vad upplever ingenjörsstudenter som en attraktiv arbetsgivare och hur står det i relation till ett företags employer branding arbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Erika Jansson; Susanne Salin; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; external employer branding; employer brand; engineering students; Employer branding; extern employer branding; arbetsgivarvarumärke; ingenjörsstudenter;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare för företags utveckling och överlevnad att attrahera de mest lämpade medarbetarna. Ett allt vanligare verktyg för ändamålet är employer branding. LÄS MER

 3. 3. The Mediating Role of Self-esteem in the Relationship between Perfectionism and Exercise Dependence

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Jansson; Susanne Widlund; [2017]
  Nyckelord :self-oriented perfectionism; socially prescribed perfectionism; self-esteem; exercise dependence; själv-orienterad perfektionism; socialt beskriven perfektionism; självkänsla; träningsberoende;

  Sammanfattning : The purpose with the study was to investigate some of the factors thatmight contribute to the development of exercise dependence. This byinvestigating if self-esteem works as a mediator in the relationshipbetween perfectionism and exercise dependence. We conducted anonline survey among regular exercisers in Sweden (N = 177). LÄS MER

 4. 4. Ungdomar tycker att museer är tråkiga, eller? En studie om ungdomars attityder gentemot museer, vad de drömmer om att se i ett framtida designmuseum och hur det kan presenteras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Susanne Jansson; Madeleine Thyrsson; [2012-02-17]
  Nyckelord :museum; besökare; konst; ungdomar; utställniongar; utformning; presentation; syn; innehåll; interaktion;

  Sammanfattning : Titel: Ungdomar tycker att museer är tråkiga, eller?Författare: Susanne Jansson och Madeleine ThyrssonUppdragsgivare: Röhsska DesignmuseumKurs. Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2011Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 18356Syfte: Att undersöka och få en förståelse för hur museum kan presentera och utforma sina utställningar så de upplevs attraktiva av ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Matematik i utomhusmiljön – en studie om pedagogers syn på utomhuspedagogik och artefakter i utomhusmiljön

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Jansson; Susanne Christiansson; [2012]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; matematik; artefakt; utomhusmilj;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte är att undersöka hur pedagogerna anser att artefakter i utomhusmiljön kan användas för eleverslärande i matematikundervisningen. Med hjälp av en kvalitativ intervjustudie med matematiklärare ochnaturskolepedagoger har vi fått svar på våra frågeställningar. LÄS MER