Sökning: "SVAHN"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet SVAHN.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 2. 2. Firmware security analysis of an Industrial Control System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Sjövald; Fredrik Svahn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices are becoming more and more popular. However, because the focus during this rise has not been on security they have become a huge attack surface. The purpose of IoT is that devices are interconnected and communicate with each other over the internet. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av ersättning vid expropriation mellan Sverige och Kina

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Samuel Pettersson; Matilda Svahn; [2021]
  Nyckelord :Expropriation; right to compensation; compensation levels; Expropriation; ersättningsrätt; ersättningsnivåer;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi jämfört ersättning vid expropriation mellan länderna Sverige och Kina. Expropriation är en tvångsåtgärd som medför att mark kan överföras med tvång från en fastighetsägare till en annan i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. LÄS MER

 4. 4. Det laborativa materialets användning inom tal i bråkform : En systematisk litteraturstudie om åk f-3 elevers kunskaper inom tal i bråkform samt det laborativa materialets och eventuella påverkningar på dessa kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Benjamin Svahn; Simon Wennerhag; Cajsa Konradsson; [2021]
  Nyckelord :Laborativt material; abstrakt; bråk; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som riktar sig mot matematik i årskurs f-3. Det har visat sig att elevers kunskaper gällande tal i bråkform är bristfälliga. LÄS MER

 5. 5. Preoptimering av äldre patienter med höftfraktur inför operation med stöd av intensivvårdssjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Svahn; [2021]
  Nyckelord :intensive care nurse; intensive care unit; geriatrics; elderly; hip fracture; pre operative care; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; geriatrik; höftfraktur; preoptimering; intraprofessionellt teamarbete;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är en vanlig ortopedisk orsak till sjukhusvård hos äldre. Att vara äldre och drabbas av höftfraktur är förknippat med hög risk för död. Stora fysiologiska avvikelser preoperativt samt försenad operation är kopplat till ökad risk för komplikationer och död. LÄS MER