Sökning: "SVANTE SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden SVANTE SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst.

 1. 1. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jan-Olof Malmborn; [2015]
  Nyckelord :tillförlitlighet; velofarynxfunktion; procent korrekt artikulerade orala konsonanter; talvärdering; kvalitetsregister; LKG; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Sedan 1999 har uppgifter om behandlingsresultat förts in i det svenska kvalitetsregistret för läpp, käk och gomspalt (LKG). Syftet med denna studie var att utvärdera tillförlitligheten av taldata i registret. Metod: Inspelningar av 10 barn analyserades. LÄS MER

 2. 2. Normering av SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE - Talet hos sjuåriga barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Klas Hedlund; Emilia Morén; [2013]
  Nyckelord :SVANTE SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst ; artikulation; talavvikelse; barn.;

  Sammanfattning : SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE) är ett taltest som är särskilt anpassat för bedömning av talavvikelser till följd av strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. Behov fanns av att utöka befintliga normdata för testet SVANTE vilket motiverade föreliggande studie där normdata från ytterligare 30 barn i åldersgruppen sju år (6;6–7;3) med typisk utveckling samlades in. LÄS MER

 3. 3. SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE– en normering och bedömning av svenska 10-åringars tal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Elin Littorin; Clara Holmén; [2013]
  Nyckelord :SVANTE; artikulation; nasalitet; artikulationsavvikelse; klangavvikelse; talbedömning; normering;

  Sammanfattning : SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE, är ett perceptuellt test avsett för bedömning av artikulation och nasalitet hos individer med talavvikelser relaterade till strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. Syftet med föreliggande studie var att göra en normering av SVANTE i åldersgruppen 10 år. LÄS MER