Sökning: "SVC"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet SVC.

 1. 1. Automated regression testing in Power Grids applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Kristian Flodström; Andersson Simon; [2019]
  Nyckelord :Regression testing; power grid; statcom; svc;

  Sammanfattning : During development of any kind, the testing process is a big part in terms of time and money. Automating the testing procedure to run regression tests more frequent and in an effective manner makes the development phase a simpler and more development focused activity. LÄS MER

 2. 2. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Torkel Höglund; [2018]
  Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Cloud-Effects on Voltage Stability of Distribution Grids with Large Amount of Solar Photovoltaics

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Valeriu Cirjaleanu; [2017]
  Nyckelord :Photovoltaic PV ; Penetration Level; Induction Motor IM ; Under Load Tap Changer ULTC ; Static Var Compensator SVC ; Static Synchronous Compensator STATCOM ; Energy Storage Devices ESD ;

  Sammanfattning : The Photovoltaic (PV) energy is becoming more and more popular nowadays due to both the awareness of people about environmental concerns and the governmental support schemes which makes it more accessible for the potential PV owners to install PV systems at the residential level. However, the integration of large amount of PV systems at the residential level might bring challenges to the utilities companies regarding the power quality and the reliability of the system. LÄS MER

 5. 5. Speech act classification : A comparison of algorithms for classifying out of context utterances with DAMSL

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Moström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the growing of everyday automation the need for better speech understanding in machines increases. A unsolved problem in speech processing is the automatic recognition of speech acts. A speech act is a utterance which fills a function in the communication. LÄS MER