Sökning: "SVERIGES största PROBLEM"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden SVERIGES största PROBLEM.

 1. 1. Klimatkrisen volym två - En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Markus Aamisepp; Markus Botsjö; [2020-02-12]
  Nyckelord :klimatförändringar; uppmärksamhetscykler; miljö; medielogik; gestaltningsteorin; diskurs; climate change; attention cycles; environment; media logic; framing theory; discourse;

  Sammanfattning : Previous research surrounding environmental journalism has shown that it fluctuates heavily over time regarding the amount of medial content being produced on the subject. This phenomenon is, in this field of research, commonly referred to as attention cycles. LÄS MER

 2. 2. Klimatet - Överlevnadsfråga eller varumärkesbyggande? - En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Skånberg; [2020-02-03]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; MAX; McDonald’s; varumärke; CSR;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syftet är att undersöka den gröna marknadsföringens varumärkesbyggande funktion för företag som verkar inom en sektor som ofta kritiseras för negativ inverkan på klimat och miljö.Teori: Retorik, varumärke, Cororate Social Responsibility, legitimering Metod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från MAX respektive McDonald’s SverigeResultat: Klimatfrågan beskrivs inte explicit, istället talar man om sakfrågor relaterade till klimatfrågan. LÄS MER

 3. 3. Stabilizing biogas processes at high ammonia : effects of acetate pulse-feeding on the microbial population

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Oscar Dolk; [2020]
  Nyckelord :biogas; anaerobic digestion; ammonia inhibition; acetate enrichment;

  Sammanfattning : This study investigated the problem of ammonia inhibition in biogas reactors, commonly occurring when protein rich substrates are used in anaerobic digestion processes. Ammonia inhibition is one of the foremost causes of failure in anaerobic digestion, leading to process instability, with symptoms commonly expressed as; reduction in biogas produced, decreased methane content in the gas and accumulation of volatile fatty acids. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; [2020]
  Nyckelord :enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Sammanfattning : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. LÄS MER

 5. 5. Vad vi talar om när vi talar om brexit -En diskursanalys av brexitrapporteringen i Sveriges två största nyhetstidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gustav Nyborg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, I analyse the reporting on brexit by the two biggest Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, using a discourse analysis called the WPR-approach. Its aim is to investigate how these newspapers problematises brexit, to shed light on what problem representations are constructed, how they relate to each other and what the underlying assumptions of these problems are and what consequences they might cause. LÄS MER