Sökning: "SVT"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade ordet SVT.

 1. 1. Facit till framgång - En kvalitativ studie kring vad som enligt arbetsgivare krävs för att bli anställd som reporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wiktoria Gruca; Hilda Rundquist; [2022-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate which skills and characteristics that are crucial for being employed as a reporter at a newsroom in Sweden today, and how an ideal reporter is described from the perspective of employers. Including topics as education, experience, and personality as a base for discussion about importance of those for a possible employment. LÄS MER

 2. 2. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 3. 3. Einár - en unge med extra energi : SVTs rapportering om våldsidealet inom rap och konsekvenserna av framställningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ida Berg; Crina Bianca Mihai; Hannah Stubbs; [2022]
  Nyckelord :Innehållsanalys; rapkultur; framing; representation intersektionalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår undersökning har följt den svenske rapartisten Einár genom hans karriär. Vi har observerat olika händelser som han har uppmärksammats för, som att han har vunnit pris, att han har blivit kidnappad och rånad, och att han slutligen har blivit skjuten och avled till följd av en skottlossning. LÄS MER

 4. 4. Nyhetsaggregator med sentimentanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Claude Carlsson; Edvin Germer; [2022]
  Nyckelord :maskininlärning; nyhetsaggregator; sentimentsanalys; webbutveckling; databas; webbskrapare; psykisk ohälsa; BERT; neurala nätverk; NLP;

  Sammanfattning : Eftersom mental ohälsa stiger i samhället och forskningen inte har ett tydligt svar så har vi i detta projekt formulerat en egen hypotes om varför vi ser den här trenden. Eftersom nyhetstjänster tjänar på att publicera negativa artiklar så leder det till att fler konsumerar negativa nyheter. LÄS MER

 5. 5. Leading and trusting from a distance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra von Reis Marlevi; Dalila Moummi; [2022]
  Nyckelord :Trust; Virtual teams; Remote work; Transformational leadership; Digital transformation;

  Sammanfattning : Through a qualitative study, this thesis aimed to investigate leader behavior and its effects on trust due to a transition from face-to-face to a remote work setting. The study was based on a sample of 12 individuals, out of which four having leader positions and the rest being employees in the selected organization SVT. LÄS MER