Sökning: "SWOT analys"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden SWOT analys.

 1. 1. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 2. 2. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :regnbäddar; växtgestaltning; Nick Robinsson; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : När städer växer ökar också arean av hårdgjorda ytor, men i takt med detta ökar då även problematiken med att ta hand om dagvatten. I framtiden går det att förvänta sig fler och intensivare regn och därför behöver samhället ställa om sig för att klara dessa utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Adlers; [2022]
  Nyckelord :attityder; attitydförändringar; beslutsteori; EU; marknadsvillkor; nötköttsproduktion; självförsörjning; spannmålsproduktion;

  Sammanfattning : Ett omtalat uttryck är LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) påstående om att ”varannan tugga i Sverige är importerad”. Det innebär att Sveriges totala självförsörjningsgrad uppgår till 50 procent och landet är därmed beroende av importhandel. Svensk nötköttsproduktion har en stor betydelse för jordbrukets uthållighet. LÄS MER

 4. 4. Dold luftlägesunderrättelseinhämtning : Passiva bistatiska radarsystems militära nytta inom ramen för en luftvärnsbataljon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Bornfleth; [2022]
  Nyckelord :Passive bistatic radar; Air defence; Military Utility; MUAFT-method; Military Capabilities; Passiv bistatisk radar; Luftvärn; Militär nytta; MUAFT-metoden; Militära grundläggande förmågor;

  Sammanfattning : Luftvärnsradarns lokalisering av flygföretag genom emittering av energi gör den sårbar för fientliga motmedel och verkan. Passiva radarsystem, som inte sänder egen energi utan parasiterar på icke-kooperativa sändarantenner undersöks i detta arbete som potentiellt komplement tillluftvärnsförbandets befintliga aktiva radarsystem. LÄS MER

 5. 5. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER