Sökning: "SWOT analyser hotell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SWOT analyser hotell.

 1. 1. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2014]
  Nyckelord :Jane Jacobs; Kevin Lynch; slakthusområdet; stadsplanering; Stockholm;

  Sammanfattning : Slakthusområdet i södra Stockholm står inför stora förändringar. Sten Nordin, ett borgarråd i Stockholms kommun, har gjort lösa löften till företag som IKEA och IKANO för att låta dem etablera sina varuhus, hotell och liknande i området. LÄS MER

 2. 2. Processen fram till en positioneringsstrategi - Visa din plats!

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Petersson; Johanna Zäther; Tara Kalantari; [2005]
  Nyckelord :strategi; branschanalys; swot-analys; positionering och profilering; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer visa på den process som ett företag kan gå igenom för att finna sin positioneringsstrategi Vi belyser vikten av att samtliga steg finns med i processen och deras inbördes påverkan och behov av varandra. Syftet är att beskriva och analysera processen för positioneringsstrategi av ett enskilt eller nyetablerat hotell på en konkurrensutsatt hotellmarknad. LÄS MER