Sökning: "SWOT analyser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden SWOT analyser.

 1. 1. En jämförelsestudie av fritidsbåtar mellan The Candela Seven och AMT 230 GP

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Arpat Pulat; Tayierjiang Zaierding; [2021]
  Nyckelord :Electric boat; internal combustion engine; functionality; sustainability; profitability; energy consumption; sliding resistance; propeller rotation.; Eldrivenbåt; förbränningsmotor; funktionalitet; hållbarhet; lönsamhet; energiförbrukning; glidmotstånd; propellerrotation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att utföra en analys i form av en jämförelsestudie av två fritidsbåtar med funktions, ekonomisk samt hållbarhetsaspekter i fokus. Projektet utgår samt är inriktad på en eldrivenbärplansbåt The Candela Seven från elmotorbåtsproducent Candela Speed Boat AB där båten jämförs med motorbåten AMT 230 GP från Advanced Marine Tech Premium Boats och utvärderas dels med hjälp av Havsmiljöinstitutets samarbete mellan olika institutioner i Sverige som referensram. LÄS MER

 2. 2. Klimatdeklarationer : Hur kan de integreras i ett småhusföretags projekteringsprocess?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Frida Lind Merrill; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; LCA; livscykelanalys; småhusföretag;

  Sammanfattning : Den senaste tioårsperioden har varit den varmaste som uppmätts så långt tillbaka som det finns tillförlitliga mätdata över den globala medeltemperaturen. Sverige vill vara ett ledande land i det globala arbetet med att nå Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5°C. LÄS MER

 3. 3. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Vidarsson; [2020]
  Nyckelord :gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Sammanfattning : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. LÄS MER

 4. 4. Järn- och manganreducering vid Österbybruks vattenverk : förstudie till nytt processteg

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johan Trygg; [2020]
  Nyckelord :Dricksvattenproduktion; järnreducering; manganreducering; grundvatten; omvärldsanalys; driftstrategi;

  Sammanfattning : Österbybruks vattenverk har haft problem med höga mängder järn och mangan vid en av de tre råvattentäkter (Kyrkholmen) som används i nuläget. Delar av det nuvarande processteg som behandlar reduktionen av dessa ämnen byggdes i början av 70-talet och behöver nu ses över. LÄS MER

 5. 5. Secure handling of encryption keys for small businesses : A comparative study of key management systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Gustafsson; Adam Törnkvist; [2019]
  Nyckelord :Key management system; encryption keys; cryptography; comparison; Nyckelhantering; krypteringsnycklar; kryptering; jämförelse;

  Sammanfattning : Background: A recent study shows that key management in the cooperate world is very painful due to, among other reasons, a lack of knowledge and resources. Instead, some companies embed the encryption keys and other software secrets directly in the source code for the application that uses them, introducing the risk of exposing the secrets. LÄS MER