Sökning: "SWOT-analys"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet SWOT-analys.

 1. 1. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 2. 2. Upcycling av second hand textil : Att utveckla en ny värdekedja baserat på överblivna material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Correa Miranda; Inela Avdija; [2022]
  Nyckelord :Second hand; Upcycling; Value chain; Reuse; Design; Redesign; Social entrepreneurship; Business Model Canvas; SWOT-analysis; Remanufracture; Second hand; Upcycling; Värdekedja; Återanvändning; Design; Redesign; Social entreprenörskap; Business Model Canvas; SWOT-analys; Återtillverkning;

  Sammanfattning : Syfte Rapportens syften var att undersöka möjligheter för att ta fram en upcyclingskollektion i Sverige, där materialet är överbliven och obrukad andrahandstextil som Human Bridge samlat in. Metod En kvalitativ forskningsstrategi med induktiv forskningsprocess har använts som metodansats. LÄS MER

 3. 3. Det bilberoende samhället – Utmaningar och möjligheter som främjar hållbara resvanor i Östersunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Sara Ivarsson; [2022]
  Nyckelord :Bilberoende; hållbara resvanor; Östersunds kommun; Travel demand management TDM ; SWOT-analys; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The transport sector is responsible for a third of Swedens’ total GHG emissions, where the private cars are a large part of this. Sweden is committed to reducing the emissions from the transport sector with 70 % until the year 2030. LÄS MER

 4. 4. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 5. 5. Environmental consequences of mixed plastic recycling : Life cycle assessment of FAIR plastic system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Sivard; [2022]
  Nyckelord :LCA; CLCA; plastic recycling; mechanical recycling; LDPE; HDPE; PP; PET; LCA; CLCA; plaståtervinning; mekanisk plaståtervinning; FAIR plastic; LDPE; HDPE; PP; PET;

  Sammanfattning : Global environmental change is a concern in society, and companies sees the importance of more environmentally- friendly practices. Consequently, the need for environmental information is becoming more and more important. LÄS MER