Sökning: "Saab AB"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Saab AB.

 1. 1. CoreWCF - en väg till .NET5?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Campalto; [2023]
  Nyckelord :Dotnet; WCF; CoreWCF; gRPC;

  Sammanfattning : I dagsläget ställer sig många företag frågan om man ska uppgradera sina applikationer från Dotnet Framework till Dotnet 6. Saab AB är ett av dessa företag och har därför valt att undersöka möjligheten att migrera sin MSS applikation till Dotnet 6. LÄS MER

 2. 2. Dataset Drift in Radar Warning Receivers : Out-of-Distribution Detection for Radar Emitter Classification using an RNN-based Deep Ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Kevin Coleman; [2023]
  Nyckelord :Radar Emitter Classification; Pulse Descriptor Word; Out of Distribution Detection; Dataset Drift; Uncertainty Estimation; Deep Ensembles; Recurrent Neural Networks; LSTM;

  Sammanfattning : Changes to the signal environment of a radar warning receiver (RWR) over time through dataset drift can negatively affect a machine learning (ML) model, deployed for radar emitter classification (REC). The training data comes from a simulator at Saab AB, in the form of pulsed radar in a time-series. LÄS MER

 3. 3. Measurements, Estimations and Calibration with a Fully Digital Array

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Oscar Magnér; [2023]
  Nyckelord :WiDAR; signal processing; digital array; broadband antenna; array antenna; antenna; calibration; direct sampling; antenn; bredbandig; digital array; array antenn; direktsampling; signalbehandling; kalibrering; WiDAR; Saab AB; SAAB;

  Sammanfattning : In modern digital communication, transmission and reception of information through electromagnetic signals requires digital devices that can process high data rates accurately despite being located in information heavy environments. One type of antenna receiver is the digital antenna array, which can steer its lobes electronically to increase or decrease sensitivity in specific directions. LÄS MER

 4. 4. Mission impossible : A case study on how to manage the tension between openness and secrecy in the defense industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Eriksson; Lovisa Sajland; [2023]
  Nyckelord :Open innovation; The paradox of openness; Differentiation and integration approach; Defense industry; Saab AB; Offset; Transfer of Technology; Brazil;

  Sammanfattning : Title: Mission Impossible? A case study on how to manage the tension between openness and secrecy in the defense industry. Background: This thesis is built upon a unique case exhibiting open innovation within the defense industry. LÄS MER

 5. 5. Undersökning och täthetsmätning av små mekaniska komponenter.Leakage testing and analysis on small mechanical devices

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ludvig Domfors; Alexander Andersson; [2023]
  Nyckelord :Leak detection; small mechanical components; Electro-Explosive Devices; Fuzes; Läckagesökning; små mekaniska komponenter; elsprängkapslar; tändrör;

  Sammanfattning : The work was conducted at Saab Dynamics AB in Karlskoga, and the focus was to investigate and evaluate available methods for leak detection of small mechanical components, such as Electro-Explosive Devices (EEDs) and fuzes in warheads and using these methods to investigate whether they work for this purpose. At the start of the project, the problem was that these mechanical components were exposed to contamination, such as moisture and dust but also TNT exudate, plasticizers, gunpowder residues, etc. LÄS MER