Sökning: "Saab marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Saab marknadsföring.

 1. 1. Föreställningar om våld − En kvalitativ multimodal analys av Saabs marknadsföring av krigsmateriel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Dahlén; [2019-11-07]
  Nyckelord :binary oppositions; clean war; intertextuality; neutralization theory; Saab; technofetishism; violence; weapons;

  Sammanfattning : Violence and conflicts continue ravaging the world all the while the arms industry is providing the means for this to go on. The aim of this thesis is to analyse how the Swedish arms company Saab in its marketing of three weapon systems portrays the weapons and their relation to violence, and thereby what notions of violence that are (re)produced. LÄS MER

 2. 2. How to Improve Sales Performance : Strategic Measurement in Sales, an Empirical Study at Saab.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andréa Stephanou Hällöv; Jacob Torehov; [2015]
  Nyckelord :Business Cases; Order Intake; Sales Pipeline; Strategic Measurements and Strike Zone.;

  Sammanfattning : This bachelor degree study will deal with strategic measurements within sales. It undertakes an empirical evaluation of the two measurement strategy concepts “Sales Pipeline” and “Strike Zone”. Firstly, the study will explain key advantages of implementing the strategic measurements. LÄS MER

 3. 3. Interaktiva applikationers potential på internet - en kvalitativ studie av Saab Automobile AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lennartsson; Theodore Liffner; Taif Al Mobarek; Filippa Olofsson; [2009]
  Nyckelord :interaktiv marknadsföring; internet; attityder; relationer och engagemang; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Saabs vision med de interaktiva applikationerna är att de ska tilltala både den nya besökaren och den lojale Saabkunden. Vi observerade tydliga attitydförändringar när applikationerna inte fungerade. LÄS MER

 4. 4. Contributions of Internal Branding Practices to Corporate Brand Success

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marjam Malmberg; [2009]
  Nyckelord :Internal branding; Corporate brand success; Corporate branding; Human resource management;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how internal branding practices can contribute to successful corporate brand building. The thesis is based on a case study of the successful Swedish brands Saab AB, SAS Sverige and Skanska. LÄS MER

 5. 5. Bristidentifiering & effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrick Phua; Daniel Gåsvaer; [2009]
  Nyckelord :Flödesanalys; Materialförsörjning; Supply Chain; Leverantörsutveckling; Kvalitetskontroll;

  Sammanfattning :  Saab Microwave Systems (SMW) is a business unit within Saab AB that manufactures and develops different types of radar- and sensor systems for naval, airborne and ground based forces as well as within the market for civil security. In addition to the manufacturing of radar and sensor systems they also provide different types of service concepts. LÄS MER