Sökning: "Saad Elhachimi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Saad Elhachimi.

 1. 1. Neutralitetsdoktrinens överlevnad under 1990-talets politiska påtryckningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saad Elhachimi; [2020]
  Nyckelord :Neutrality; Non-alignment; Stability theory; Foreign stability; Policy change; Doctrine; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the foreign political turbulence after the fall of the Berlin Wall, the world came into a change. The post-cold war environment meant that the politics of the bipolarity no longer were the case. LÄS MER

 2. 2. Demokratisering i Irak - En fallstudie på religiös fragmentering och dess påverkan på demokratisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saad Elhachimi; Nermin Sacic; [2018]
  Nyckelord :demokratisering; shiaaraber; sunniaraber; Andreas Wimmer; religiös fragmentering; religiös konflikt; avbathifiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varför har Iraks demokratisering misslyckats? Mellan åren 2003 och 2016 har vi ämnat undersöka dynamiken mellan shiaaraber och sunniaraber. Andreas Wimmer satte upp ett antal kriterier för en lyckad demokrati. Den religiösa fragmenteringen är vår förklaring. LÄS MER