Sökning: "Saadat Karimi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Saadat Karimi.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av vuxna inlärares ordinlärningsstrategier vid ordinlärningen i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Saadat Karimi; [2016]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärningen i svenska som andraspråk hos vuxna studerande på Vård-och omsorgscollege. Undersökningens fokus ligger på inlärningen av fackord, ämnesrelaterade ord och förkortningar samt påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av ryska språket och Trediakovskijs roll i den utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Saadat Karimi; [2012]
  Nyckelord :Trediakovskij; ryska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dyskalkyli och andra matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Saadat Karimi; [2003]
  Nyckelord :dyskalkyli; dyslexi; matematikinlärningen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER