Sökning: "Sabaton"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Sabaton.

 1. 1. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 2. 2. "Historieskrivningens urval är alltid ett ställningstagande i sig" : En analys av bildspråk och historieskildring i de två versionerna av Sabatons Carolus Rex

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Per-Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Sabaton lyrics historiemedvetande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En tung historia : En undersökning om metalbandet Sabatons historiebruk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pontus Bergström; [2015]
  Nyckelord :Sabaton; Music; Heavy Metal; Power Metal; Use of history; Sabaton; Musik; Heavy Metal; Power Metal; Historiebruk;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to examine the heavy metal band Sabatons use of history and to relate it to societal trends in today’s Sweden. I have examined Sabatons music, album covers and music videos in order to define a certain use of history. To do this I have used a use of history theory and a heavy metal theory. LÄS MER