Sökning: "Sabil Ezdani Khan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabil Ezdani Khan.

 1. 1. Childhood neighborhood and the transition to parenthood in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ezdani Khan Sabil; [2018]
  Nyckelord :Neighborhood; Fertility; Parenthood; Attitude; Value; Scalable neighborhood; Segregation; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis is exploring the association between childhood neighborhood and the time of the transition to parenthood. In addition, it also explores the relationship between neighborhood and individual attitudes related to fertility behavior. For this purpose, two different datasets were combined. LÄS MER

 2. 2. Fantasy eller verklighet? : En studie om individers upplevelser av den interaktion som äger rum inom Guilds i ett online spel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabil Ezdani Khan; [2013]
  Nyckelord :Virtuella världar; Guild; sociala nätverk; datorspel; sociability; exchange; MMORPGs; spel design;

  Sammanfattning : Studien undersöker spelares sociala upplevelse inom online dataspelet World of Warcraft (Blizard entertainment 2004). Detta görs genom att studera de designförändringar som sker med verktyget "Guild" från 2004 fram tills Juni 2013. LÄS MER