Sökning: "Sabina Ahlbeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Ahlbeck.

  1. 1. Specialpedagogen - en undervisande mångsysslare eller en skolutvecklare?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna Ekberg; Sabina Ahlbeck; [2020]
    Nyckelord :lärande organisation; rektors ledarskap; specialpedagogens yrkesroll; specialpedagogisk kompetens;

    Sammanfattning : Vilken kompetens en specialpedagog har kan vara varierad - olika utbildningsbakgrunder, olika erfarenheter och olika möten med individer, grupper och organisationer formar oss som såväl yrkes-, som privatpersoner. I vår studie har vi utgått från den kompetens som vi förväntas ha enligt högskoleförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111). LÄS MER