Sökning: "Sabina Alkass Yousef"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina Alkass Yousef.

 1. 1. Normering av Rösthandikappindex och Halsskalan för personer över 65 år i Sverige.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Sabina Alkass Yousef; Hanna Bergström; [2012]
  Nyckelord :RHI; Throat Scale; VA-scale; reference value; aging voice; elderly; RHI; Halsskalan; VAS-skala; normalvärde; åldrande röst; äldre;

  Sammanfattning : The population over 65 years of age is increasing and health in elderly has been a subject of research for decades but voice function and vocal health has not been prioritized. The purpose of this study is to obtain reference value for the Swedish version of Voice Handicap Index (RHI) and the Throat Scale among people over 65 years of age and assess voice function and vocal health for this age group. LÄS MER

 2. 2. Ordförråd på modersmål hos barn i förskoleklass i Sverige : en jämförelse mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Sabina Alkass Yousef; Hanna Bergström; [2011]
  Nyckelord :Simultan tvåspråkighet; ordförråd; fonologiskt ordflöde;

  Sammanfattning : I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. LÄS MER