Sökning: "Sabina Englund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Englund.

  1. 1. Utveckling av taluppfattning i årskurs 1-2 : en läromedelsanalys

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Carin Englund; Sabina Alisic; [2014]
    Nyckelord :Taluppfattning; number sence; ten base system; positionssystemet; läromedel; läromedelsanalys; tiotalsövergångar; kognitiva processer.;

    Sammanfattning : Taluppfattning är grundläggande för all matematisk utveckling. I denna rapport har vi valt att analysera två olika läromedel i matematik för årskurs 1 och 2. Syftet med rapporten var att undersöka hur taluppfattning hanteras i de båda läromedlen samt vilka kognitiva nivåer (grundat på Blooms taxonomi) som stimuleras. LÄS MER