Sökning: "Sabina Fält"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina Fält.

 1. 1. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om yrkesverksammas arbete enligt det kommunala aktivitetsansvaret

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsansvaret; Yrkesverksamma; Ungdomar; lagändring; Åtgärd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetar med ungdomarna sedan lagändringen. Följande frågeställningar har formulerats: “Hur ser insatserna ut för ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utifrån de yrkesverksammas perspektiv? ” samt “Hur beskriver de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret att den nya lagändringen påverkat deras arbetssätt?”. LÄS MER

 2. 2. Drama i förstaklass en kvalitativ studie av hur man med dramats hjälp kan utveckla barns och elevers empati.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabina Fält; Annelie Brusved; [2009]
  Nyckelord :Empati; forumspel; värderingsövningar och drama i;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi är två tjejer som läst drama ihop, kursen hette: ”Drama som didaktiskt arbetssätt” och gick hösten 007. Viläser båda lärarprogrammet mot tidigare åldrar, där blev båda inspirerade av kursinnehållet. LÄS MER