Sökning: "Sabina Hellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Hellström.

  1. 1. Kvinnans mänskliga rättigheter kontra heder : Kulturrelativismen versus Universalismen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Adalita Beslagic; Sabina Nilsson Hellström; [2007]
    Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Kvinnor; Heder;

    Sammanfattning : .... LÄS MER