Sökning: "Sabina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sabina Johansson.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emilia Alatalo; Sabina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barncancer; Föräldrar; Kvalitativ litteraturstudie; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ett barn i cancer nästan varje dag. Sveriges cancervård är världsledande och överlevnadsprocenten ligger på 85%. I låg- och medelinkomstländer där majoriteten av världens barn lever är överlevnaden inte lika hög. LÄS MER

 2. 2. Komplext semantiskt verbalt ordflöde hos elever i årskurs 3 och årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Johansson; Sabina Saletti; [2018-12-13]
  Nyckelord :ordflöde; ordmobilisering; svenska skolbarn; bedömning; word fluency; word retrieval; Swedish pupils; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the use of a new assessmenttool in verbal word fluency (Complex Semantic Verbal Fluency; COSEF) onSwedish pupils in 3th (9 years old) and 6th grade (12 years old) (n = 49). Inorder to examine the construct validity of the new assessment tool, a comparisonwas made with three other well-known word fluency tests; FAS, animaland action verb. LÄS MER

 3. 3. Non-governmental organization-workers' experience of alcohol prevention in South Africa

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Johansson; Sabina Paiklang; [2018]
  Nyckelord :Education; Harmful alcohol use; Non-governmental organizations; Prevention; South Africa;

  Sammanfattning : Background: Harmful alcohol use is a major problem in South Africa and can lead to diseases such as cancer, liver cirrhosis and cardiovascular diseases. Also, South Africa faces a huge problem with fetal alcohol syndrome as a consequence of mothers drinking during pregnancy. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att vara delaktiva i omvårdnaden av den palliativa patienten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sabina Dahlén; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Närstående; Palliativ vård; Omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns ett stort behov av palliativ vård i Sverige och ett flertal människor väljer att delta i omvårdnaden av en familjemedlem, vän eller granne. Samhället har ett ansvar att stödja både den palliativa patienten och närstående. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion samt rökning : Sjuksköterskans sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabelle Johansson-Memic; Sabina Forssmed; [2016]
  Nyckelord :nursing; living habits; adults; conversation; quantitative; omvårdnad; levnadsvanor; vuxna; samtal; kvantitativ;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan kommer i sitt arbete i kontakt med patienter som mår psykisk dåligt och som också brukar alkohol eller tobak. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion samt rökning hos 40-, 50- och 60-åriga män och kvinnor. LÄS MER