Sökning: "Sabina Khamoshi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Khamoshi.

  1. 1. ”Där hjärtat bultar lite hårdare” : En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av informella föremålshierarkier i museimagasinen

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Sabina Khamoshi; [2020]
    Nyckelord :Museum Storerooms; Objects; Curatorship; Informal Object Hierarchies; Formal Object Hierarchies; Personal Object Hierarchies; Emotions; Object-Love; Material Punctum; Museimagasin; föremål; intendentskap; informella föremålshierarkier; formella föremålshierarkier; personliga föremålshierarkier; känslor; föremålskärlek; materiellt punctum;

    Sammanfattning : Introduction: This thesis investigates the relationships that curators have with the collections they oversee. The aim of the study is to learn how this relationship shapes the curators, the objects, and the storeroom itself. An additional purpose is to see whether this relationship creates and maintains a hierarchy of objects in the storerooms. LÄS MER