Sökning: "Sabina Lidman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina Lidman.

 1. 1. "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det" : Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tove Ågren; Sabina Lidman; [2020]
  Nyckelord :Fine motor skill; gross motor skill; pedagogical indoor environment; view of children; Finmotorik; grovmotorik; pedagogisk inomhusmiljö; barnsyn;

  Sammanfattning : ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s” –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment   Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga och Manliga sysslor : - En undersökning utifrån de fem bäst sålda bilderböckerna skrivna av Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Sabina Lidman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay was to study women’s and men’s place in the room, the public room or the private room, in the five best sold picture books written by Astrid Lindgren and the analysis was done with a feministic perspective. A lot of children read Astrid Lindgren’s picture books and therefore this might influence what’s female and masculine. LÄS MER