Sökning: "Sabina Molin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina Molin.

 1. 1. Att leda löshästar : En studie om hur resurskonsulter upplever ledarskapet på kundföretagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kamilla Kristoffersson; Sabina Molin; [2015]
  Nyckelord :Leadership; temporary worker; exchange relationship; leader-member exchange theory; leader behavior; transformative and transactional leadership; Ledarskap; inhyrd personal; utbytesrelation; leader-member exchange theory; ledarbeteende; transformativt och transaktionellt ledarskap.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Att leda löshästar - en studie om hur resurskonsulter upplever ledarskapet ikundföretagenNivå:C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Sabina Molin och Kamilla KristofferssonHandledare:Monika Wallmon och Lars EkstrandDatum:2015 – JanuariSyfte:Syftet med detta arbete är att med hjälp av leader-member exchange theory undersökautbytesrelationerna mellan resurskonsulter och deras närmaste ledare på kundföretaget samtvilka ledarbeteenden som används för att leda inhyrd arbetskraft och hur de påverkarrelationerna.Metod:Denna uppsats har ett positivistiskt förhållningssätt och det används en hypotetiskdeduktivmetod som innebär att hypoteser deduceras från teori och sedan prövas mot empiri. LÄS MER

 2. 2. Hunden-människans bästa arbetskamrat? : En kvalitativ studie om hundens inverkan på arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Pernilla Molin; Sabina Höglund; [2012]
  Nyckelord :therapy dog; work environment; work motivation;

  Sammanfattning : The study examines the meaning of having a dog in the workplace of personnel who work with therapy. The purpose was to examine the personnel’s view of dogs in their work envi-ronment. The study uses two theories. One is ‘psychosocial work environment’ and the other theory used is ‘symbolic interactionism’. LÄS MER