Sökning: "Sabina Sefic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Sefic.

  1. 1. Arpeggio, vägen till en ny stadskärna

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Gabriela Aguilar Cortez; Sabina Sefic; [2015-05-04]
    Nyckelord :CBA; Göta älvbron; samhällsekonomisk lönsamhet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER