Sökning: "Sabina Soro Fernandez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabina Soro Fernandez.

  1. 1. Bristande reglering av ackordsbestämmelserna i LFR - Fyra förändringsförslag för fler lyckade företagsrekonstruktioner.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sabina Soro Fernandez; [2017]
    Nyckelord :Company reconstruction; Företagsrekonstruktion; ackord; offentligt ackord; rekonstruktion; reorganisation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER