Sökning: "Sabina Winqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina Winqvist.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Electra Porsenklev; Sabina Winqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :nurse; attitudes; moral distress; ethical dilemma; experience;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. LÄS MER

 2. 2. Fängslad av en hälsohysteri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :David Pettersson; Sabina Winqvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :fokusgrupper; hälsa; kvalitativ innehållsanalys; ortorexia nervosa; personliga tränare;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett fokus på kost och träning, vilket på senare tid har orsakat enslags hälsohysteri kring hur man ska äta och träna. De samhälleliga kroppsideal som framhävsi media, har skapat normer för hur en hälsosam individ bör förhålla sig till mat och träning. LÄS MER