Sökning: "Sabina van Eijk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabina van Eijk.

 1. 1. Implementeringen av ordinationssystemet Pascal : En studie om införandet av en teknikbaserad tjänsteinnovation

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sabina van Eijk; Erica Carlberg; [2012]
  Nyckelord :Service innovation; implementation and public sector; Tjänsteinnovation; implementering och offentlig sektor;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Innovationer är ofta svårhanterliga för organisationer på grund av den höga osäkerhet de medför, tjänsteinnovationer betraktas vara än mer svårhanterliga då tjäns­ters abstraktionsgrad medför ytterligare komplexitet. För att undersöka denna problematik studeras här en nationell implementering av en teknikbaserad tjänsteinnovation, i form av den pågående implementeringen av ordinationssystemet Pascal. LÄS MER

 2. 2. Managing brand associations : The key to strong and successful brand equity

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnea Henriksson; Sabina van Eijk; [2011]
  Nyckelord :Brand; Brand Associations; Brand Equity; Word-of-mouth; Telecommunication; Varumärke; Varumärkesassociationer; Varumärkeskapital; Word-of-mouth; Telekommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar varumärkesassociationer samt dess påverkan på varumärkeskapital. Uppsatsen är genomförd som en fallstudie och undersöker hur det svenska telekommunikationsföretaget Tre tolkar konsumenters associationer till varumärket Tre. LÄS MER