Sökning: "Sabri Omar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabri Omar.

  1. 1. Vertical Displacements in a Medium-rise Timber Building : Limnologen in Växjö, Sweden

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

    Författare :Xiong yu Zeng; Su Xin Ren; Sabri Omar; [2009]
    Nyckelord :Limnologen; Vertical Displacement; Timber Building; Finite Element Analysis; Limnologen; Vertikalförskjutningar; Träkonstruktion; FEM;

    Sammanfattning : Träbyggnandet i Sverige gick in i en ny era när myndigheterna beslutade att upphäva förbudet mot att bygga byggnader som är högre än två våningar. Denna förändring i lagstiftningen har bidragit till att utveckla träbyggandet under det senaste decenniet. LÄS MER