Sökning: "Sabrina Curan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sabrina Curan.

 1. 1. Skyll på den artificiella intelligensen! - En utredning av skadeståndsansvar, utifrån skadeståndslagen, vid skador orsakade av artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sabrina Curan; [2021]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Currently, there is an ongoing industrial revolution driven by artificial intelligence. The artificial intelligence is an exceptional asset to society. However, the artificial intelligence has raised several tort law-related questions. LÄS MER

 2. 2. I betalt samarbete med... - En analys av den marknadsrättsliga gråzonen vid influencer-marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabrina Curan; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföringsrätt; Marknadsföringslagen; Influencer; Influencer-marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Influencer marketing is a result of an increasingly digitalized world. An influencer is a person whose profession involves influencing, primarily through social media. Influencer marketing is a unique and profitable marketing strategy for companies. However, the profession has raised a number of legal questions regarding marketing law. LÄS MER