Sökning: "Sabrina Uzbekova Kandel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sabrina Uzbekova Kandel.

  1. 1. Är sexismen verkligen välvillig? : Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av välvillig sexism

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sabrina Uzbekova Kandel; [2020]
    Nyckelord :Ambivalent sexism; sexism; benevolent sexism; social role theory;

    Sammanfattning : Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av välvillig sexism. LÄS MER