Sökning: "Sachiyo Matsushita"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sachiyo Matsushita.

 1. 1. Informationsöverföring vid patientöverlämningar i akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malisa Eliasson; Sachiyo Matsushita; [2020]
  Nyckelord :Communication; Emergency medical services; Information transfer; Patient handover; Akutsjukvård; Informationsöverföring; Kommunikation; Patientöverlämning;

  Sammanfattning : Akutsjukvården är en högriskmiljö som karaktäriseras av flera parallellt pågående arbetsprocesser som måste samverkas och korta vårdtider. Patienten flyttas flera gånger mellan olika enheter och rapporteras mellan personal. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbete med fallprevention för äldre personer på särskilt boende : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rita Danielsson; Sachiyo Matsushita; [2015]
  Nyckelord :Fallprevention; Särskilt boende; Sjuksköterska; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundI Sverige drabbas varje år ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en fallolycka. Fallskador medför personliga lidanden för individen samt omfattande kostnader för samhället. Problemet kommer att öka därför att andelen äldre ökar i framtiden. Många fallolyckor går det att förebygga. LÄS MER