Sökning: "Sadaf AL-Haddad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sadaf AL-Haddad.

  1. 1. Visualisering : Vad anser användare vara en användarvänlig dashboard?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Sadaf AL-Haddad; [2018]
    Nyckelord :Visualization; business intelligence; design; information visualization; user experience; Visualisering; business intelligence; design; informations visualisering; användarvänlighet;

    Sammanfattning : Utvecklare tenderar att leverera meningslösa dashboards till användare på olika organisationer. En dashboard är en visuell skärm som presenterar det absolut viktigaste på en enda skärm för att användare därefter ska fatta beslut ifrån. LÄS MER